1. Log masuk ke akaun Biztory yang ingin anda segerakkan dengan weEAT.

 2. Pergi ke sudut kanan atas skrin dan pilih "My Users".

 1. Pilih pensil untuk mengedit status pengguna.

 1. Pastikan pengguna adalah "Developer". 1. Setelah pengguna "Developer", pergi ke sudut kanan dan pilih "My Biztory". 1. Pilih "Developer", pilih "Yes" untuk mengaktifkan API. Kemudian, salin kunci API. Hantarkannya ke weEAT melalui WhatsApp.


 1. Pergi ke akaun backend weEAT anda dan pilih "Report" kemudian "Sales Report". 1. Pilih julat tarikh untuk data yang anda mahu segerakkan ke Biztory.

Kemudian, pilih pilihan anda untuk "Group By".


 1. Pilih "Biztory Sync Method” kemudian klik "Submit". 


 • Sync by Date (Segerakkan mengikut Tarikh) - Setiap transaksi akan diselaraskan

 • Sync By Checked Orders (Segerakkan Dengan Tarikh Diperiksa) - Anda boleh memilih pesanan mana yang hendak diselaraskan ke dalam Biztory.) 


Data akan ditunjukkan selepas itu. Sekiranya data anda betul, klik "Sync Biztory". 1. Kembali ke akaun Biztory anda dan klik "Sales" dan pilih "Sales Invoice".


 1. Transaksi berbayar diselaraskan ke Biztory dengan jayanya. 1. Anda boleh memadankan nombor ID Invois Biztory di kedua sistem. (contoh: 12, 13 dan 14).