Tetapkan semula data

Modified on Thu, 8 Oct, 2020 at 5:40 PM

Seringkali sebelum kita mula menggunakan sistem penyimpanan buku yang baru, kita akan mencubanya dengan beberapa data ujian. Setelah menguji, kami ingin menetapkan semula sistem sehingga kami dapat mulai menggunakannya. Atas sebab ini, kami telah membuat butang "Reset Data" untuk pengguna kami menetapkan semula sistem mereka dalam satu klik.


1. Pertama, pergi ke My Biztory dari menu profil anda.


2. Dari bar tindakan, klik pada Reset Data. Pastikan anda melakukan apa yang anda lakukan kerana tindakan ini tidak boleh dibalikkan. Ini akan membersih kan semua invois, jurnal, pelanggan, vendor, produk, memo kredit, transaksi dll. Tetapan seperti pengguna, kaedah pembayaran, kategori tidak akan dihapus.3. Dengan satu klik, anda akan menetapkan semula Biztory ke keadaan awal dan bersedia untuk mula menguruskan data syarikat anda.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article