1. Pergi ke butang Jualan anda di bar atas.


2. Klik "Customer".



3. Cari pelanggan anda dan klik "Edit"



4. Klik butang “History” di sebelah kiri.