Ikut langkah-langkah ini:


1. Klik pada butang "Sales" (Penjualan) di bar atas anda dan klik "Sales Report" (Laporan Jualan).2. Klik pada tarikh yang anda mahu lihat.3. Klik pada butang Jurujual untuk memilih jurujual anda dan lihat berapa banyak penjualan yang mereka buat!