1. Pergi ke “Purchases tab” (tab pembelian) dan pilih ‘Supplier’ (Pembekal) di bawah.


                                2. Klik butang ‘Add new +’ (Tambah Baru).


3. Isi maklumat pembekal dan simpan.


4. Pembekal yang disimpan akan digunakan dalam pesanan pembelian, invois pembelian, perbelanjaan.