1. Pergi ke “Purchase Invoice” (Pembelian Invois) di bawah menu Purchase (Pembelian).2. Tekan pada tab “Unpaid” (Tanpa Bayaran).


3. Senarai akan menunjukkan semua bil yang belum dibayar.