1. Pergi ke senarai ‘Purchase Order’ (Pesanan Pembelian). 2. Cari pesanan pembelian yang ingin anda tukar.


3. Klik edit pesanan pembelian.


4. Klik pada butang tukar.


5. Semua butiran digandakan secara automatik ke Invoice Pembelian baru.

6. Semak semua maklumat sebelum menyimpan.