1. Pergi ke Penetapan Kategori di bawah Menu Pembelian.


2. Klik butang “Add new” (Tambah Baru).


3. Masukkan nama pilihan anda. 4. Pilih Carta Akaun yang akan digunakan ketika laporan P&L dihasilkan.5. Pilih kod cukai yang berkaitan (Kod cukai diperlukan jika syarikat anda mendaftar ke SST).6. Simpan kategori.7. Anda mungkin dapat menemuinya semasa anda menambah perbelanjaan baru.


  • Sekiranya anda ingin membuat kategori utama, kosongkan akaun bersekutu.

  • Ulangi dari langkah pertama untuk membuat subkategori di bawah kategori utama baru.