1. Tambahkan perbelanjaan baru.2. Masukkan kategori perbelanjaan.


3. Taipkan komen anda di bawah bidang Penerangan.Catatan: Penerangan ini akan ditunjukkan dalam laporan perbelanjaan.