Sekiranya vendor didaftarkan GST, anda mungkin akan menerima invois (atau resit) yang jumlahnya termasuk atau tidak termasuk GST.


1. Tambahkan perbelanjaan baru.2. Tandakan pada kotak pilihan Pembekal ini berdaftar GST.3. Masukkan kategori perbelanjaan.


4. Isi jumlah perbelanjaan.


5. Togol butang sama ada inklusif / eksklusif dari bar tindakan di atas.


6. Jumlah keseluruhan akan dikemas kini dengan sewajarnya.


7. Simpan perbelanjaan.