Pemindahan dana membolehkan anda merekodkan pemindahan wang antara dompet anda. Contoh: Anda telah mengeluarkan wang sebanyak RM1,000 dari wang tunai yang ada.


1. Pergi ke Fund Transfer (Pemindahan Dana) dari menu Cashflow (Aliran Tunai).


                                              2. Klik pada


3. Pilih Dompet untuk memindahkan wang yang keluar semasa pindahan dari lajur.


4. Dan pilih Dompet untuk menerima wang yang dipindahkan ke lajur.


5. Pilih tarikh anda melakukan transaksi.


6. Isi jumlah yang dipindahkan, beri komen dan simpan.