1. Pergi ke "Ikon" andadan klik pada "My Biztory".


2. Klik pada "My Biztory".


3. Klik "Purchases".


4. Klik "Able to set GST date other than invoice date” (Boleh menetapkan tarikh GST selain tarikh invois).5. Simpan.