1. Pergi ke Rancangan anda, kemudian pilih UPGRADE.

 

 

2. Klik pada butang Bil.

 

 

3. Pilih Billing history.

 

4. Anda boleh memuat turun invois yang anda mahukan.