1. Klik pada ikon pengguna di sebelah kanan bar menu

 

2. Pilih Logout (Log keluar).