2. Klik Sales tab (tab Jualan).

 

3.Tandakan Item yang boleh diedit mengikut pilihan.

 

4. Save (simpan) setelah selesai.