Cara masukkan invois dengan kod cukai GST yang diingini

Modified on Mon, 21 Dec, 2020 at 4:07 PM

Pertama, pergi ke GST> Tetapan GST dan pilih kod cukai apa yang akan anda gunakan dalam perniagaan anda (semasa mengeluarkan invois). Simpan perubahan.Kemudian, pergi ke "Produk / Perkhidmatan> Cari produk> Edit", ubah kod cukai Output ke kod cukai yang diinginkan. Semasa mengeluarkan invois, produk akan mempunyai kod cukai yang telah anda pilih. Begitu juga, anda boleh menukar kod cukai Input juga.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article