Kerajaan Malaysia telah mengumumkan untuk memansuhkan GST dan SST akan dilaksanakan mulai 1/9/2018. Apa yang perlu anda lakukan sekiranya syarikat anda tidak SST berdaftar?


Berikut adalah langkah-langkahnya:1. Pergi ke "My Biztory".2. Turun ke “GST” dan memilih “No” (Tidak) dalam kotak 'Enable'.3. Save (Simpan).