Tetapan GST

Modified on Thu, 8 Oct, 2020 at 5:38 PM

Penyediaan GST adalah penting sekiranya syarikat anda telah mendaftar ke GST.


DEFAULT

  • Membekalkan kod cukai: Kod cukai yang anda gunakan untuk mengenakan bayaran kepada pelanggan anda. Lalai sebagai SR.

  • Kod cukai beli: Kod yang biasanya digunakan oleh pembekal anda untuk mengenakan cukai kepada anda. Lalai sebagai TX.


KOD CUKAI

Pilih kod cukai yang berkaitan dengan perniagaan anda, ini boleh menjadi beberapa pilihan.


  • Lajur kiri: Menyenaraikan semua kod cukai yang ada.

  • Lajur kanan: Kod cukai yang telah anda pilih.


MAKLUMAT TAMBAHAN (Kod Industri)

  1. Isi Kod Industri yang berkaitan dengan perniagaan anda. (Anda boleh menaip kod atau nama kategori di lapangan)

  2. Isi peratusan jenis kategori.Sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu Kod Industri, jumlah keseluruhan peratusannya mestilah 100%. Dapatkan nasihat dari akauntan anda atau RMCD Malaysia (Kastam) jika anda tidak tahu mengenai kod industri anda.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article