Anda boleh menetapkan Lajur apa yang akan ditunjukkan dalam Laporan Jualan anda.

 

1. Klik "Sales" kemudian pergi ke "Sales Report".

 

 

2. Hanya ada bar Tarikh dan Huraian, jika anda ingin melihat lebih banyak lagi, anda boleh mengklik pada butang "Column” (Lajur) dan memilih bidang yang ingin anda muncul dalam senarai.


 

3. Tandakan apa yang anda mahu lihat di lajur.

 

 

4. Jika anda ingin mencetak atau mengeksport, klik "Action".