1. Pergi ke butang GST pada bar menu.

  2. Klik pada GST Return.

  3. Tatal ke bawah dan pilih kategori mana yang ingin anda lihat di Input atau Output dan klik padanya.


  1. Klik pada bar Kod cukai untuk memilih perkara yang anda mahu lihat.