1. Arahkan kursor ke "Shopping Cart" (Keranjang Belanja), dan pilih "Expense Perbelanjaan" (Perbelanjaan).


                           


2. Klik "Add New +” (Tambah Baru). 


3. Isikan butiran di bawah, seperti: Maklumat Pembekal, Tarikh, Tempoh pembayaran, dll.4. Save (Simpan) setelah selesai.