1. Pergi menu Sales (Jualan), klik pada Sale Invoice (Invois Jualan).2. Tandakan kotak kecil di sebelah kiri invois yang ingin anda tandakan sebagai dibayar.


3. Klik pada butang anak panah, Klik Set as Paid (Tetapkan sebagai Dibayar).4. Pilih Tarikh Pembayaran dan Kaedah Pembayaran, Klik Save (Simpan). 


                                                              

                                                             ATAUAnda mempunyai pilihan alternatif untuk membuat pembayaran


1. Klik ikon pencil tersebut untuk edit invois.2. Pergi ke tab pembayaran di sebelah kiri.3. Masukkan transaksi pembayaran di Jadual Diterima Pembayaran, Klik Save.