1. Klik sel jadual dan taipkan butirannya.


2. Tekan butang CTRL + ENTER pada papan kekunci anda untuk memasukkan baris baru.


 


* Ini berlaku untuk semua jadual yang terdapat di Biztory.